Γιώργου Κουρουποῦ: «Λεπορέλλα», ὄπερα, 2 μέρη. [Ἐγγραφὴ στὴν ἱστορία δύο αἰώνων μείζονος Ἑλληνικοῦ Λυρικοῦ Θεάτρου].