Γιώργου Κουμεντάκη: «Ἡ Φόνισσα», ὄπερα· Θόδωρου Ἀντωνίου: 7ο Κουαρτέτο Ἐγχορδων.