Γιόχαν-Σεμπάστιαν Μπάχ (1685-1750): 2/3 τοῦ «Ὁρατορίου τῶν Χριστουγέννων» [καντάτες ἀρ. 1, 2, 4, 6, ἐπί συνόλου 6]