Βιόλες ντὰ γκάμπα + τσέμπαλο. Βιολοντσέλο καὶ πιάνο: θεῖο πρόγραμμα!