Βασίλης Χριστόπουλος: ἀπολογισµὸς µιᾶς 3ετίας τῆς Κ.Ο.Α.