«Βέρθερος» ἐν Λυρικῇ: ἀποτοξίνωση β’ ξανὰ χάρη σὲ Εὐαγγελᾶτο (καὶ Βουδούρη)