ΚΟΑ: Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἀρ. 4! Ἕλληνες συνθέτες μελοποιοῦν Καβάφη…

 τοῦ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ.   Τριακοστό τρίτο 2013.   ΩΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ τῆς Κρατικῆς Ὀρχήστρας Ἀθηνῶν ὁ καλλιτεχνικὸς διευθυντὴς Βασίλης Χριστόπουλος, καταρτίζει μέχρι στιγμῆς προγράμματα μὲ κριτήρια ἐξωμουσικά: φιλολογικὰ στὴν ἀρχή, γεωγραφικὰ κατόπιν. Ἄλλοτε τοῦ «βγαίνουν» (γ΄ συναυλία τοῦ «ἀμερικανικοῦ» κύκλου), ἄλλοτε ὄχι:  ὅπως ἡ β΄, ἀφιερωμένη κυρίως στὸν…