Ἔξοχος «Βαφτιστικός» μέ… ἀκατάληπτη πρόζα!

 τοῦ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ.   Τριακοστό τέταρτο 2012. ΑΡΚΕΤΑ ΣΟΒΑΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, πλήρως ἀποκατασταθὲν εὐτυχῶς, μὲ ἀπομάκρυνε ἀναγκαστικὰ ἀπὸ τὶς ἐλάχιστες μουσικὲς ἐκδηλώσεις τοῦ τελευταίου Φεστιβὰλ Ἀθηνῶν, ἐν αἷς καὶ ὁ «Βαφτιστικὸς» (1918) τοῦ Θεόφραστου Σακελλαρίδη, πού, εὔστοχα τὸ Μέγαρο Μουσικῆς ἐνέταξε, στὴν περίοδο 2012-13, ἀκριβῶς ὅπως παίχθηκε τὸ καλοκαῖρι.…