14ες Ἑλληνικὲς Μουσικὲς Γιορτὲς, ἀρ.6: Καλομοίρης-Δραγατάκης ὡς «δάσκαλος καί μαθητής» (;!)