Ὑποδεχόμαστε τὸ μουσικὸ 2019 μὲ Γιῶργο Πέτρου, Καμεράτα καὶ «Βαφτιστικόν»… ἀναβαπτισμένο!