Ὁ μεγάλος Γιάννης Χρήστου ἐγκαινιάζει τὴν Ἐναλλακτικὴ Σκηνὴ τῆς Λυρικῆς στὸ ΚΠΙΣΝ.