Ἡ περατωμένη «Λούλου» τοῦ Μπέργκ, σκηνοθετικὸ δὶς ἐξαμαρτεῖν τῆς «Μέτ»…