Ἕξη νεότατοι ἕλληνες συνθέτες: ἔξοχες ἑρμηνεῖες τοῦ ΕΣΣΜ ὑπὸ τὸν Ἰάκωβο Κονιτόπουλο.