Ἑκὰς ὁ Σαμάρας, Ὠσαννὰ τῷ Bernstein ! εἰς μείζονα δόξαν ΚΟΑ καὶ Μεγάρου…