Ἐπὶ τέλους ἑλληνικὸ ἔργο στὴν Κ.Ο.Α. καὶ ἕνας ἀνερχόμενος Σλοβάκος ἀρχιμουσικός.