Ἀπροσδόκητη πλήξη ἀλλὰ προσδοκώμενη ἀνάταση:
Ἡ Ὀρχήστρα Φιλαρμόνια στὸ Μέγαρο. Γιὰ τὰ 100χρονα τοῦ ΚΚΕ στὸν Περισσό.