Ἀποχαιρετώντας τὰ Ὀλύμπια μὲ τὸ σακελλαρίδειο “Βαφτιστικό”… ἀείζωο ἀριστούργημα, παλληκαράκι ἐτῶν… 98.