«Ἀμίλητη» ἢ ἀμείλικτη… γλιστρίδα;
(ἴσως ἡ μόνη ἀλλὰ καὶ μεγαλύτερη ἀστοχία τῆς Ἐναλλακτικῆς Σκηνῆς, ἀπὸ καταβολῆς της…)