Φιλαρμονικὴ ̓Ορχήστρα Γαλλικῆς Ραδιοφωνίας: ἀρχιμουσικός: Mikko Franck·
σολίστ (πιάνο): Κhatia Buniatishvili.