Σχόλιο γιὰ τὴν Ε.Ρ.Τ.

τοῦ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ.

«ΠΟΝΑΕΙ ΚΕΦΑΛΙ, ΚΟΒΕΙ ΚΕΦΑΛΙ»: κρυσταλλικῆς διαυγείας, ἡ λαϊκὴ ρήση συνοψίζει θαυμαστὰ τὴ συνταγὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἀντώνη Σαμα-ρᾶ γιὰ τὴν Ε.Ρ.Τ. Αὐτονόητα, μὲ σύσσωμο τὸν ἑλληνικὸ μουσικὸ κόσμο συμπαραστεκόμαστε στοὺς μουσικοὺς τῶν λεγομένων Μουσικῶν Σύνολων τῆς ΕΡΤ (Χορῳδία καὶ Ορχῆστρες). Τὸ τεράστιο καὶ ἀνεκτίμητο πολιτι-στικὸ ἔργο ποὺ προσέφεραν ἐπὶ δεκαετίες, ὑπὸ διάφορες ὀνομασίες, ἀποτε-λεῖ ἕνα ἀκόμη προμελετημένο καὶ βαρύτατο πλῆγμα στὸν νεοελληνικὸ πολιτισμό, πέρα ἀπ᾽ ἐκεῖνα ποὺ ἄλλες τόσες δεκαετίες ἐπιχειροῦν ὑπουρ-γοὶ Πολιτισμοῦ διοριζόμενοι μὲ ἀπαραίτητο προσὸν τὴν ἀσχετωσύνη πρὸς τὸ ἀντικείμενό τους. Ἐδῶ ὅμως δὲν πλήττονται μόνον εὐσυνειδήτως κο-πιῶντες καὶ θεσμοί: τὶ θὰ ἀπογίνουν λ.χ. τὰ ἤδη παραμελημένα ἠχητικὰ ἀρχεῖα τῆς Ραδιοφωνίας, καὶ τὰ ὀπτικὰ τῆς Τηλεοράσεως ποὺ ἐπίσης μακροχρονίως δεινοπαθοῦν: οὐδεὶς ἄλλος πλὴν τοῦ ὑποφαινομένου (λιγό-τερο τὸ 1966-67, ἀκόμη χρυσῆ ἐποχή, καὶ πολὺ περισσότερο τὸ 1975-76, ἐπὶ ὀλετῆρος Μάνου Χατζιδάκι, καὶ τὸ 1983-87) δὲν δεινοπάθησε τόσο ἀπὸ τὰ ὄργια ἀσχετωσύνης, ἀναξιοκρατίας, κηφηνοκρατίας καὶ πασόκειου «συνδικαλισμοῦ» ποὺ καταβάτευαν τὴν ΕΡΤ. Ὡστόσο, ὁ τότε εὐφυέστατος γενικός Γιῶργος Ρωμαῖος, εἶχε συλλάβει ὅλο τὸν…Πακτωλὸ τῶν προβλημάτων καὶ ἀργὰ ἀλλὰ συστηματικὰ ἔβαζε τάξη: δὲν ἀποκε-φάλιζε! Προφανῶς θιγόμενοι τὸν κάρφωσαν στὸν ᾽Ανδρέα Παπανδρέου καὶ μὲ «λάκτισμα πρὸς τὰ ἄνω» (ἀγγλοσαξωνιστί: kick upwards) βρέθηκε Εὐρωβουλευτὴς στὶς Βρυξέλλες. Οὐδεὶς διανοήθηκε ποτὲ τὴ συνταγὴ Σαμαρᾶ: στὸν ὁποῖο συνιστᾶται νὰ ξαναδιαβάσει προσεκτικότερα τὴν ἀνεπανάληπτη προσφορὰ πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαό, τῆς προγόνου του Πηνελόπης Δέλτα, τὸ «Παραμῦθι χωρὶς ὄνομα». Βέβαια καὶ ἐλόγου της ἀνύμνησε σωβινιστικότατα τὸ στυγνὸ ὀφθαλμορύκτη Βουλγαροκτόνο, ποὺ μετὰ τὸ 1020, τύφλωσε, πλὴν τῶν Βουλγάρων, καὶ 200.000 Γεωργια-νούς (βλ. τὸ θαυμαστή του Γουσταῦο Schlumberger)… Καταλήγουμε: ἀποκεφαλίζοντας τὴν ΕΡΤ ὁ κ. Σαμαρᾶς, θυμίζει μᾶλλον τὸ βασιλιᾶ Ἀστόχαστο τοῦ «Παραμυθιοῦ»…