Σὰρλ Γκουνώ (1818 –1893) ἐν Φαλήρῳ: Ρωμαῖος καὶ Ἰουλιέττα, ὄπερα, 5 πρ., (1867, ἀναθ. 1888)·