Σαμαρᾶς, Τσαϊκόφσκυ, Σοστακόβιτς: ἥρεμα τερπνὴ βραδιὰ στὴν Κρατική.