Ρίχαρντ Στράους (1864-1949):
Ἡ λ έ κ τ ρ α, μονόπρακτη «ὄπερα», λέει…