Πουτσίνι: Μανὸν Λεσκὼ τῆς συμφορᾶς, ἀπὸ Μετροπόλιταν Νέας Ὑόρκης