«Παράξενο (ἑλληνικό, ὄχι… Ο ̓ Νήλ) ἰντερμέτζο» ἐν Μεγάρῳ, ἐλπίζεται μὲ συνέχεια:
Μητρόπουλος, Σκαλκώτας, Τσοντάκης.