«Νυχτερίδα» Στράους καὶ 21η Ἀπριλίου 1967 ἢ… Φάντης καὶ ρετσινόλαδο στὴ Λυρική!