Ντοῦο Βασίλη Σούκα (βιολί)- Ἀστέριου Πούφτη (βιολοντσέλο):
μεγάλες ἑρμηνεῖες μεγίστης μουσικῆς!