Νέα σελίδα για τους Έλληνες κριτικούς μουσικής, θεάτρου και χορού

 

 

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνεται η ίδρυση του «Σωματείου Ελλήνων Κριτικών Μουσικής, Θεάτρου και Χορού» και υπό την επωνυμία στην αγγλική γλώσσα «Association of Greek Critics for Music, Drama and Dance». Στο Σωματείο συμμετέχουν καταξιωμένοι κριτικοί μουσικής και θεάτρου, με πολλά χρόνια υπηρεσίας στον χώρο και μεγάλη εμπειρία, αλλά και νεότεροι κριτικοί με εξειδίκευση στη μουσικολογία και τη θεατρολογία.

Βασικός σκοπός του Σωματείου είναι η δια παντός προσφόρου μέσου άσκηση, καλλιέργεια, ανάπτυξη, μελέτη και διάδοση της κριτικής που αφορά στη μουσική, στο θέατρο και στο χορό. Κατ’ επέκταση, η υποστήριξη και η διάδοση της Έντεχνης Ελληνικής κυρίως, αλλά και της Ευρωπαϊκής μουσικής, όπως και της θεατρικής και Ορχηστικής τέχνης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επιπλέον, στόχος του είναι η μουσική, θεατρική και ορχηστική εκπαίδευση και ενημέρωση μέσω της διοργάνωσης διαλέξεων, συμποσίων, συνεδρίων, σεμιναρίων, εντύπων εκδόσεων και/ή δημοσιεύσεων μέσω του διαδικτύου (ηλεκτρονικού περιοδικού).

Το Σωματείο προγραμματίζει σε τακτική βάση τη διοργάνωση τελετής βραβείων κατά την οποία θα τιμά διαπρεπείς ή ανερχόμενες προσωπικότητες της μουσικής, του θεάτρου και του χορού.

Το Δ.Σ. απαρτίζεται από τους Κωνσταντίνο Π. Καράμπελα-Σγούρδα, πρόεδρο, Γιώργο Λεωτσάκο, αντιπρόεδρο, Λία Τσεκούρα, γενική γραμματέα, Αντιγόνη Μανασή, ταμία, Νίκο Διονυσόπουλο, μέλος, Γιώργο Β. Μονεμβασίτη, μέλος, και Γιώργο Π. Τσάμπρα, μέλος. Ειδικός σύμβουλος είναι ο Αλέξιος Γ. Σπανίδης.