«Μουσική: μιὰ ἄλλη δικαιοσύνη»: σφαγιασμὸς καὶ διαπόμπευσή της…