Μίχκελ Κύτσον: ὁ θαυμάσιος ̓Εσθονός, ξανὰ στὴν ΚΟΑ· σολίστ: Λίνους Ρότ (βιολί).
Μεγαλειώδης σύγκλιση προγράμματος-ἑρμηνειῶν.