Λίγα ἀλλὰ πολὺ σταράτα περὶ Μεγάρου!
Ἀφορμή: μιὰ ἔξοχη συναυλία τοῦ ΣΥΝΟΛΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΟΝΙΩΝ