Κρατικὴ Ὀρχήστρα Θεσσαλονίκης: ἀρχιμουσικός: Ζωὴ Τσόκανου [νέα ἐλπιδοφόρος καλλ. διευθύντρια], σολίστ: Daniel Müller-Schott, βιολοντσέλο.