Καλομοίρης-Δραγατάκης ὡς «δάσκαλος καί μαθητής» ἀπὸ τὴν Ὀρχήστρα Φιλαρμόνια