Ζὺλ Μασσνέ: «Σταχτοπούτα» (1899) ἀπὸ τὴ «Μετροπόλιταν» Νέας Ὑόρκης