Δημήτρη Μαραγκόπουλου καὶ Steve Dobrοgosz: δύο Λειτουργίες διαμετρικὰ ἀντίθετες, ἐξ᾽ ἴσου ὅμως θεῖες κυριολεκτικὰ καὶ μεταφορικά!