(α) Ὁ πιανίστας Εὐάγγελος Σαραφιανός·
(β) Φιλαρμονικὴ Βερολίνου…λέει!
ἢ…ὅπου ἀκοῦς πολλὰ κεράσια, βάστα καλαθάκι…ραπτικῆς.