• Email newsletter

 • Ανακοινώσεις

 • Μεγάλη χαιντελική όπερα

  Μεγάλη χαιντελική όπερα

  Τον Φεβρουάριο του 1719 μια ομάδα εκλεκτών όσο και εύπορων Άγγλων ευγενών φιλόμουσων είχαν την ιδέα να συστήσουν έναν νέο μουσικό φορέα, ο οποίος θα ανέθετε σε συνθέτες τη δημιουργία μελοδραμάτων που θα ανήκαν στο είδος της opera seria (σοβαρή όπερα). Ο οργανισμός, άψογα οργανωμένος και διαρθρωμένος, με σημαντικό αριθμό οικονομικά ισχυρών συνδρομητών, ονομάστηκε Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου (Royal Academy of Music, ουδεμία σχέση με τη γνωστή μουσική σχολή που φέρει την ίδια επωνυμία) και πολύ σύντομα άρχισε τη δραστηριότητά του

 • Ετικέτες

 • Archives

  • 2021 (8)
  • 2020 (33)
  • 2019 (123)
  • 2018 (117)
  • 2017 (98)
  • 2016 (97)
  • 2015 (78)
  • 2014 (111)
  • 2013 (85)
  • 2012 (37)
 • Σύνδεσμοι

Ἔξοχος «Βαφτιστικός» μέ… ἀκατάληπτη πρόζα!

 τοῦ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ.   Τριακοστό τέταρτο 2012. ΑΡΚΕΤΑ ΣΟΒΑΡΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, πλήρως ἀποκατασταθὲν εὐτυχῶς, μὲ ἀπομάκρυνε ἀναγκαστικὰ ἀπὸ τὶς ἐλάχιστες μουσικὲς ἐκδηλώσεις τοῦ τελευταίου Φεστιβὰλ Ἀθηνῶν, ἐν αἷς καὶ ὁ «Βαφτιστικὸς» (1918) τοῦ Θεόφραστου Σακελλαρίδη, πού, εὔστοχα τὸ Μέγαρο Μουσικῆς ἐνέταξε, στὴν περίοδο 2012-13, ἀκριβῶς ὅπως παίχθηκε τὸ καλοκαῖρι. Ὅσα ὅμως παρατηρῶ καὶ ἐμφατικότατα ὑπογραμμίζω, αὐτονόητα δὲν ἀπευθύνονται στὸν πρόεδρο καὶ τὸν καλλιτεχνικὸ διευθυντὴ τοῦ ΟΜΜΑ, ἀντιστοίχως κ.κ. Ἰωάννη Μάνο καὶ Νίκο Τσοῦχλο, παραλαβόντες ἕτοιμο προϊὸν, […]

Ἕλληνες πιανίστες στὶς 32 Σονάτες Μπετόβεν: Α΄.

τοῦ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ.   Τριακοστό τρίτο 2012.   ΕΥΤΥΧΕΣΤΑΤΗ ΙΔΕΑ τοῦ Μεγάρου σὲ καιροὺς χαλεπότατους νὰ ἀντικα-ταστήσει τὴ σειρὰ Rising Stars (διεθνῶς ἀνερχομένων νέων σολίστ, ξένων κυρίως) μὲ πανόραμα τῶν κυριοτέρων ἀπὸ τοὺς νεότερους Ἕλληνες πια-νίστες, στὸν κύκλο τῶν 32 σονατῶν γιὰ πιάνων τοῦ Μπετόβεν, εὔστοχα διάσπαρτων ἐνίοτε μὲ σπανιότατα ἀκουόμενα ἀριστουργήματα (Χάϋντν, Μέτνερ, Μπέργκ, Μπάρτοκ, Σοστακόβιτς κ.ἄ.). Τὴ σειρὰ ἐγκαινίασε ὁ Χάρης Δημαρᾶς ἐνώπιον πολυάριθμου κοινοῦ (καλοσημαδιὰ γιὰ τὴ συνέχεια). μὲ ἔργα ἐνδιαφέροντος προγράμματος, […]

Λυρική: ἄνοιγμα αὐλαίας μὲ «Μανὸν Λεσκώ»

 τοῦ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ.   Τριακοστό δεύτερο 2012. 43 ΧΡΟΝΙΑ πέρασαν ἀπὸ τὴν πρώτη (1969) καὶ 26 ἀπὸ τὴν τελευταία (1986) διδασκαλία  στὴ Λυρική τῆς «Μανὸν Λεσκώ» (α΄ ἐκτ. Τουρίνο, θέατρο Regio, 1.2.1893, λιμπρέτο πολυπατεράδικο: Λεονκαβάλλο, Πράγκα, Τζακόζα, Ὀλίβα, Ἴλλικα κ.ἄ.) πρώτης ἀναμφισβήτητα ὥριμης δημουργίας τοῦ ΤΖΑΚΟΜΟ ΠΟΥΤΣΙΝΙ (1858-1924). Προηγουμένως, ὁ Πουτσίνι, ἀρχίζοντας ἀργὰ τὴ σταδιοδρομία του εἶχε παρουσιάσει δύο ἀποτυχημένες ὄπερες, σὲ λιμπρέτα Φερντινάντο Φοντάνα, ποὺ θὰ θριάμβευε μὲ τὴ «Φλόρα μιράμπιλις» τοῦ παραγνωρισμένου μας […]

Ἱσπανία…ἄνευ Ἱσπανῶν-Ντονιτζέτι ἀπὸ «Μέτ»

 τοῦ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ.   Τριακοστό πρώτο 2012. ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΕΤΕΙΝΗ τῆς Κ.Ο.Α, σὲ πρόγραμμα γιὰ ἀτόφιους φιλό-μουσους, ὡραιότατο, ἀλλὰ μὲ…ἀραιότατο κοινό: ἀνεπίδεκτος καλλιερ-γείας, ὁ ᾽Αθηναῖος «φιλόμουσος»!  Ἱσπανικὴ βραδιὰ… ἄνευ Ἱσπανῶν: ἀντ᾽ αὐτῶν…Γάλλοι, μετὰ τὸ Μπιζὲ ἐκφραστὲς τῆς ἱσπανικῆς ψυχῆς ὅσο ἐλάχιστοι καστιλιάνοι, καὶ Ρίχαρντ Στράους. Στὴν πραγμα-τικότητα ἀφιέρωμα στὸν τρισμέγιστο Μιγκὲλ Θερβάντες καὶ τὸν ἀθάνατο Δόν Κιχώτη του, ἐμπνευστὴ 3 ἀπὸ τὰ 4 ἔργα τοῦ προγράμ-ματος. Ἱσπανὸς ὁ ἀρχιμουσικὸς Χάϊμε Μαρτίν, μουσικότατος ἐπαγγελματίας, προσεκτικὸς στὶς δυναμικὲς […]

Φθινοπωρινή ΚΟΑ: ἀρχὴ μὲ Σκαλκώτα καὶ Μάλερ.

 τοῦ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ.   Τριακοστό 2012. ΚΑΛΟΔΕΧΟΥΜΕΝΑ ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΗ, ἡ φθινοπωρινὴ ἐναρκτήρια τῆς ΚΟΑ, ἐπικεντρώθηκε σὲ σκαλκώτειο ἀριστούργημα προφανέστατα τελείως ἄγνωστο στὸ ἑλληνικὸ κοινὸ. Προϊὸν δημιουργοῦ ἀρκετὰ μεγάλου ὥστε νὰ ἔχει πρὸ πολλοῦ περάσει στὰ ἑλληνικά… σταυρόλεξα, ἀλλὰ στὸ Ἑλλαδιστὰν νὰ τὸν γνωρίζουν ἐλάχιστοι―συνθέτες, ἑρμηνευτὲς καὶ μου-σικολόγοι. Ὁ Ὄσκαρ Οὐάϊλντ, ὀπτασιαζόμενος προφανῶς τὸ Ἑλλαδιστὰν 2012, ἔλεγε ὅτι κλασσικοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ὅλοι μιλοῦν γι᾽ αὐτοὺς ἀλλὰ κανεὶς δὲν ἔχει διαβάσει (γνωρίσει). Ἡ ἐπιλογὴ Σκαλκώτα, ἀξίζει βαθειὰν […]

Ὁ Αἰσχύλειος λόγος ἐκεῖ ὅπου πρωτακούσθηκε…

τοῦ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ.   Εικοστό ένατο 2012. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», ποὺ θεάρεστα ἐμψυχώνει ὁ ἀνεκτίμητος Σταῦρος Μπένος, φιλοδοξώντας νὰ φέρει σὲ ἐπαφὴ τοὺς Νεοέλληνες μέσῳ τῶν ἀρχαίων θεάτρων μὲ παγκοσμίως μο-ναδικὸ παρελθόν: μαζί του ὅμως ἔχουν πλέον τόση σχέση ὅση καὶ οἱ πυγμαῖοι τῆς Ἀφρικῆς μὲ τοὺς Ἐσκιμώους τῆς Γροινλανδίας. Κάκιστα ταύτισα ἐξ᾽ ἀρχῆς τὴ συναυλία  μὲ τὸ φρονιμότατα προστατευμένο ἀπὸ σύγχρονους βεβήλους Θέατρο τοῦ Διονύσου, ὅπου πρωτακούστηκαν οἱ θεῖοι λόγοι τῶν […]

Ένας αρχιμουσικός αξιώσεων

Ο αρχιμουσικός Νίκος Χαλιάσας. Φωτο: Ηλίας Σακαλάκ

Η συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (ΚΟΑ), που ακούσαμε στις 2/11, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Χρήστου Λαμπράκη), έφερε στην επιφάνεια ευχάριστα και ελπιδοφόρα μουσικά αποτελέσματα από νέους καλλιτέχνες (κύκλος Νέοι Δημιουργοί και Αναδημιουργοί). Το πρόγραμμα άνοιξε με το έργο Νέκυια ΙΙΙ για μεγάλη ορχήστρα, Op. 113, του Απόστολου Ντάρλα (γ. 1972). Το έργο είναι μέρος σειράς είκοσι ενός κομματιών που ανήκουν σε μια μεγάλη ενότητα, εμπνευσμένη από τη γνωστή ομηρική ραψωδία που περιγράφει την […]

Νέα δισκογραφική κατάθεση της φιλέρευνης Γρηγοριάδου

BLP GREGORIADOU CD COVER REINVENTING GUITAR II

Ακούσαμε για πρώτη φορά το όνομα της Σμαρώς Γρηγοριάδου πριν από αρκετά χρόνια, όταν μας το είχε αναφέρει ο διαπρεπής πιανίστας, αρχιμουσικός, Δάσκαλος και ένας από τους Μέντορές της, Γιώργος Χατζηνίκος. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, αν και κατά πόσο το ενθουσιώδες πνεύμα του μαέστρου επέδρασε στην αγάπη της νεότερης μουσικού για έρευνα, ωστόσο μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε, ότι ακριβώς αυτή η διάθεσή της για ανακάλυψη, χαρακτηρίζει τη μουσική της προσωπικότητα. Σε μια […]

Η μαγική όπερα του Thomas Adès

O Simon Keenlyside στον ρόλο του Prospero. Φωτο: Metropolitan Opera

Το όνομα του σύγχρονου πολυδιαφημισμένου Βρετανού συνθέτη Thomas Adès (γ. 1971), απόφοιτου του Guildhall School of Music and Drama, έγινε γνωστό στο ευρύτερο φιλόμουσο κοινό το 1997, όταν  κατά τη διάρκεια  περιοδείας της City of Birmingham Symphony Orchestra, ο αρχιμουσικός Sir Simon Rattle, ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του, παρουσίασε το έργο του, με τίτλο Asyla. Σήμερα συνθέσεις του Adès ακούγονται συχνά από μεγάλες ορχήστρες, όπως είναι η Φιλαρμονική του Βερολίνου και η Φιλαρμονική […]

Θεσπέσιος Otello από Met

Renée Fleming (Desdemona) και Johann Botha (Otello). Φωτο: Ken Howard/Metropolitan Opera

Οι live μεταδώσεις από τη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζονται. Το διάσημο αμερικανικό λυρικό θέατρο γράφει ιστορία, παρουσιάζοντας σε πολλές χώρες του κόσμου, με υψηλών προδιαγραφών και καινοτόμο τρόπο (που ενισχύονται από τις behind the scenes λήψεις και συνεντεύξεις των τραγουδιστών από συναδέλφους τους), κεφαλαιώδους σημασίας μελοδράματα διαφορετικών περιόδων της μουσικής ιστορίας.  Η Met επιστρατεύει τους λαμπρότερους τραγουδιστές παγκοσμίως, όπως επίσης και μεγάλης κλάσης σκηνοθέτες, σκηνογράφους και ενδυματολόγους, με ουσιαστικές προτάσεις σχετικά με το […]